Saveti za rezervoare za vodu

kod ukopavanja rezervoara u zemlju, važno je da obratite pažnju, pa zato ako koristite beton, uklonite kamenje sa površine – Male i velike stene mogu probiti dno bilo kog poli-akumulacionog rezervoara za vodu. Sa vodom u rezervoaru, ovo može stvoriti veliki pritisak na dnu rezervoara. U zemlju se ukopavaju najčešće cisterne za vodu.
Nikada ne koristite dve baze za jedan rezervoar za vodu – video sam loše primere toga kada su kupci tamo postavili rezervoar pola na beton, a pola na zemlju. Problem sa ovim je kada kiša pada, zemlja se može isprati ili slegnuti. Ovo vrši dodatni pritisak na dno rezervoara i može stvoriti pukotine i cepanja.
Ako koristite pesak ili zemlju, uverite se da je podržana – Jake kiše mogu brzo isprati pesak ili zemlju ispod vašeg rezervoara. Uverite se da postoji dobra drenaža oko rezervoara za vodu i da su pesak ili zemlja poduprti nečim poput betona, stena ili drveta.

Koristite armaturu ili mrežu pri izlivanju betonske podloge – Ovo će osigurati da je beton čvrst i da se neće slomiti tokom vremena. Ako niste sigurni odakle to nabaviti ili kako da ga instalirate, obratite se stručnjaku za betoniranje.
Kada koristite pesak, prljavštinu ili šljunak graška, osigurajte da je površina zbijena – Zbijena površina će značiti nivo i ujednačenu površinu. Ovo će sprečiti neovlašćen pritisak na određene delove baze rezervoara.
Podnožje uvek treba da bude ravno – Kao što je gore rečeno, podnožje je veoma važno jer će održavati pritisak ravnomerno na celoj osnovi rezervoara za vodu.

Cisterne za vodu

Cisterne za vodu isporučuju se u različitim dimenzijama i stilovima kako bi zadovoljili različite potrebe, ali svi imaju jednu osnovnu svrhu. Ta osnovna svrha proširuje vrednost na mesto gde je potrebna voda: zalihe za piće, održavanje zgrada, čišćenje kuće, navodnjavanje travnjaka, suzbijanje požara, varenje piva i priprema pića, da ih nabrojimo. Gde god da vam je potrebna voda, rezervoar za skladištenje će sigurno dobro doći

Čak i ako se vaš objekat snabdeva vodom ili komunalnim vodovodnim sistemom, cisterne za skladištenje vode mogu i dalje pomoći da skupite kišnicu i uštedete novac na komunalnim računima. Mogu se koristiti kao mini rezervoari za snabdevanje stalnim izvorom vode za bazene, bašte i kućanske uređaje.

Ono što je takođe lepo je da ćete, u zavisnosti od vrste cisterne za vodu, biti u mogućnosti da ga sami instalirate. cisterne za kišnicu, na primer, oslanjaju se samo na gravitaciju za snabdevanje rezervoara i nije ih teško instalirati. Sistemi bunara pod pritiskom su, međutim, komplikovaniji i verovatno bi ih trebalo prepustiti stručnjaku. Pri odlučivanju koji je rezervoar najbolji za vaše potrebe, ipak je dobro imati pregled zadatka pri ruci.

Nadzemne ili podzemne cisterne za vodu

Pre nego što se odlučite za cisternu za vodu, trebalo bi da odlučite da li želite da ga instalirate iznad ili ispod zemlje. Imamo podzemne rezervoare za vodu i nadzemne rezervoare za vodu. Za nadzemne rezervoare postoji nekoliko prednosti:

Jeftinija za instaliranje – Rezervoari instalirani nadzemno su mnogo jeftiniji i jednostavniji za postavljanje od podzemnih cisterni za vodu. Nema potrebe da pojačavate rezervoar ili iskopavate zemlju oko njega, kao što bi to trebalo da bude sa podzemnim rezervoarom, i ne morate da brinete o izravnavanju rezervoara tako da rezervoar drži na pravom mestu.
Lakše za održavanje – U poređenju sa podzemnim rezervoarima, nadzemni rezervoari za vodu se lakše prate zbog ogrebotina i lomova. Takođe ih je mnogo lakše popraviti, jer nema potrebe iskopati do izvora curenja. Rečeno je da su nadzemni tenkovi podložniji ekstremnim vremenskim uslovima koji bi mogli stvoriti pukotine ili rupe – a da ne spominjemo krađu ili vandalizam.

Podzemni rezervoari takođe imaju svoje prednosti. Bolje koriste prostor, drže stalnije temperature i sigurniji su.

Plastični rezervoari za vodu

U korak sa savremenim tokovima tako se i sada neke stvari menjajui napredujemo i idemo dalje sa poboljšanjima životnih uslova. Problem koji će pogoditi celo čovečanstvo u nerdim godinama je nedostatak vode, i to ne samo pijaće vode koja je svakao najveći problem već nedostatak uopšte vode. Zbog toga ljudi prave rezerve vode i sve više proširuju i prave veće rezervoare za vodu.

Brzo postavljanje plastičnih rezervoara za vodu

Jedno od velikog broja rešenja je i možda najjednostavnije i najbrže, a to je ugradnja plastičnih rezervora za vodu. Takvi rezervoari za vodu se prave na dva načina i to u zavisnosti od toga gde ćete da ih postavljate i na koji način, koliko imate prostora za postavljenje i gde.

Vrste plastičnih rezervoara za vodu

Prednosti ovih rezervora su velike, jer sa na njih mogu prikljuti svi priljikčuci, voda se brzo može da se skladišti i koristi. Što je najvžnje nema gubitaka, sve se brzo montira i postavlja. Ukopane cisterne za vodu mogu da traju vekovima. Mislim da trenutno ne postoji bolje rešenje za skladištenje i pijaće i druge vode.

Iskoristite prednosti i naručite plastične rezervoare za vodu prema zapremini koja vam je potrebna.